Copyright

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HENDnatuursteen, materiaal dat zich op de HENDnatuursteen website/winkel bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.